DataLive

DataLive ay isang alyansa ng mga pampubliko at pribadong grupo na may layuning bumuo ng makabagong sistema o pamamaraan ng pamamahala sa mga syentipikong impormasyon. Ang lahat ng ito ay pwedeng gamitin ng bawat miyembro ng grupo saan mang panig ng mundo ayun sa pangangailangan ng kanilang mga kliyente, katulad ng mga sumusunod:

Data management solution

Statistical software

Handheld devices

Kilalanin ang aming miyembro

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa isa sa aming mga miyembro sa iyong rehiyon:
Asia-Pasific
Asia-Pasific
Biosci (Thailand)
China
China
VSNC
Europe
Europe
VSNi
Africa
Africa
IBP

Farm Trust

Farm Trust is a cloud system that provide data management solution to all levels of farmers, from small-holder to large scale farmers. This system facilitates identify management of the farmers with various supportive real-time environmental and socio-economic data that are supportive for decision making efficiently.